Uwaga! Dostęp do poczty elektronicznej znajduje się pod adresem https://poczta.espol.com.pl/. Proszę uaktualnić swoje zakładki/ulubione adresy.